AMO & Band na Žákovic Open 2011

AMO & Band sa po prvý krát predstaví aj na festivale Žákovic Open 2011. Viac na www.zakovicopen.sk