AMO & Band na Koncerte belasého motýľa

AMO & Band vystúpia na 7. ročniku Koncertu belasého motýľa. Koncert je vlastne mediálne avízo na Deň belasého motýľa, čo je celovenská akcia venovaná osvete o ochoreni s názvom svalová dystrofia. Osveta je spojená so zbierkou, ktorej výťažok je určený na kompenzačné pomôcky. Sú to špeciálne pomôcky pre ľudí s týmto ochorením nevyhnutné pre aktívny život vrámci ich objektívnych možností. Koncert sa uskutoční 7. júna 2011 na Nám. Slobody v Bratislave.