AMO & Band @ Koncert belasého motýľa

AMO & Band podporí akciu Koncert belasého motýľa dňa 7.6.2011 na Námestí SNP v Bratislave. Koncert je vlastne mediálne avízo na Deň belasého motýľa. Toto je celoslovenská akcia venovaná osvete o ochorení – svalová dystrofia. Osveta je spojená so zbierkou, ktorej výťažok je určený na kompenzačné pomôcky. Sú to špeciálne pomôcky pre ľudí s týmto ochorením nevyhnutné pre aktívny život vrámci ich objektívnych možností. Na tieto pomôcky štát neprispieva, alebo prepláca len čiastočne. AMO & Band na tejto akcii vystúpia bez nároku na honorár, nakoľko sa radi pričinia o dobrú vec. Viac na www.belasymotyl.sk